Spring til indhold

Danmarks Ambassade i Mexico Søger Praktikanter

17.08.2015  17:32
 

Praktikopholdet er en god mulighed for at supplere studiet med praktisk erfaring og få indgående viden om mexicanske samfunds- og erhvervsforhold, samt viden om ambassadens akkrediterede lande i Caribien.

Arbejdsområder

Ambassaden fungerer først og fremmest som handelsambassade, hvilket også afspejler sig i praktikopholdets indhold. Således er det praktikantens opgave at indgå i ambassadens daglige kommercielle arbejde. Praktikanten deltager desuden i ambassadens daglige politiske og administrative arbejde efter behov. Dertil kommer forefaldende opgaver af konsulær og kulturel art.

Arbejdsopgaver indeholder typisk:

·        Udarbejdelse af markeds- og sektorrapporter

·        Kontaktformidling mellem danske og mexicanske virksomheder

·        Besvarelse af løbende henvendelser om det mexicanske marked.

·        Generel opdatering af ambassadens politiske og økonomiske informationsbase

·        Udvikling og vedligeholdelse af ambassadens hjemmeside 

·        Deltagelse på observatørniveau i diverse møder og seminarer

·        Bidrage med ideer, information og artikler til diverse danske og mexicanske medier

·        Besvarelse af de mange forskellige spørgsmål, der naturligt kommer til ambassaden fra såvel mexicanere som danskere, der ønsker information på stort set alle tænkelige områder

 

Ambassaden har to praktikanter, hvorfor den enkelte praktikants ansvarsområder vil afhænge af sammensætningen af de to praktikanters faglige kundskaber. Ved praktikopholdets start udarbejdes en praktikaftale, der skal sikre, at såvel ambassade som praktikant får et forsvarligt fagligt udbytte af opholdet.

Kvalifikationer

Praktikopholdet indeholder meget varierede og selvstændige arbejdsopgaver, hvorfor det forventes, at praktikanten udviser stor fleksibilitet og initiativ i sit arbejde. Endvidere er arbejdet meget udadvendt, og det forventes følgeligt, at man behersker spansk og engelsk i såvel skrift som tale. Ligeledes forventes et korrekt og velformuleret dansk.

Af yderligere kvalifikationer kan det nævnes, at praktikanten bør have kendskab til programmerne i Microsoft Office-pakken og generelt brug af internettet.

Praktikanten skal på tiltrædelsestidspunktet så vidt muligt befinde sig på overbygningen af et relevant kandidatstudie.

Praktisk information

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden bidrager med et tilskud til udgifter på DKK 3.000 pr. måned.

En komplet ansøgning inkluderer jobansøgning, CV samt relevante eksamensbeviser, anbefalinger osv.

Alle ansøgninger skal sendes som en enkelt PDF fil navngivet på følgende måde: praktikantansøgning_fornavn_efternavn.pdf.

Deadline for ansøgningen er den 31. august 2015.

Ansøgningen kan sendes pr. mail til mexamb@um.dk eller med post til:

Embajada de Dinamarca en México
Tres Picos 43
Col. Polanco
C.P. 11580
México, D.F.

Tlf: + 52 (55) 5255 3405

 

Eventuelle spørgsmål kan stilles til: mexamb@um.dk. Seneste nyt

    Se alle