Spring til indhold

Folketingsvalg 2015

29.05.2015  02:11

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat i udlandet. Det er dog en betingelse, at du er optaget på valglisten.

Der er ikke nogen sidste frist for, hvornår du skal have brevstemt i udlandet, for at din stemme kan blive talt med, men din brevstemme skal være afgivet i så god tid før valgdagen, at den kan nå at blive sendt hjem og være modtaget i din tidligere bopælskommune, inden afstemningen på valgdagen begynder kl. 9. Den sidste frist for rettidig indsendelse af brevstemmer i Mexico er 9. juni 2015.

Husk at medbringe legitimation, det vil sige dansk pas eller kørekort.

Hvem kan brevstemme?

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 og senest 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget.

Hvis du er flyttet til udlandet og i forbindelse hermed har frameldt dig folkeregisteret, kan du kun optages på valglisten og deltage i valg i Danmark, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende. Se nærmere oplysninger om valgret og optagelse på valglisten her: Udlandsdanskeres valgret.

Hvornår kan jeg brevstemme?

Du kan brevstemme på ambassaden i Mexico i vores normale ekspeditionstid, mandag-fredag fra kl. 9:30 til 12:30, uden foregående aftle.  For at undgå ventetid, anbefaler vi dog, at du aftaler et tidspunkt med os på forhånd. Hvis du ønsker at afgive din brevstemme på et andet tidspunkt, bedes du sende en mail til mexamb@um.dk for at aftale en tid.Seneste nyt

    Se alle