Spring til indhold

Mexico-tema: Kom til Århus og hør om eksport- og produktionsmuligheder

04.09.2015  16:58

I Eksportnetværk for Latinamerika har vi fokus på, hvordan du som dansk virksomhed får succes i Latinamerika.

Nogle af de emner, vi sætter på dags-ordenen, er:

• Hvor stort potentialet er, og hvor­dan økonomierne i de latinameri­kanske lande ser ud p.t.

• Hvad du skal være opmærksom på i forhold til kulturforskelle, når du skal forhandle og skabe forretning.

• Hvilke salgskanaler (forhandler, agent eller medarbejdere), datter­selskab eller joint venture du med fordel kan vælge.

• Hvordan du bedst sikrer dine ret­tigheder og minimerer risici på et nyt eksportmarked.

• Hvilke udfordringer etablerede virksomheder har oplevet

Denne gang sætter vi fokus på Mexico, og Lars Volck Madsen, chef for Handelsafdelingen på den Danske ambassade i Mexico, fortæller om mulighederne i Mexico.

Det er gratis at deltage, og mødet holdes den 29. september 2015  kl. 13.00-16.00 hos Bech-Bruun, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.

Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til Karin Møller Andersen på kaa@bechbruun.com senest den 24. september 2015.

Netværksmødet er for dig, som:

• Er ansvarlig for danske virksomhe­ders eksport til Latinamerika.

• Vil øge chancerne for succes med eksport til lande i Latinamerika via sparring og erfaringsudveksling med netværkets specialister og øvrige medlemmer.

• Vil være opdateret om det latin­amerikanske eksportmarked.

Om os:

Bech-Bruun er en markedsorienteret og specialiseret, rådgivende advokatvirksom­hed. Vi servicerer et stort udsnit af dansk erhvervsliv, den offentlige sektor og globale virksomheder med en bred vifte af ydelser. Med mere end 500 talentfulde medarbej-dere og nogle af branchens mest aner-kendte og erfarne eksperter skræddersyr vi løsninger på tværs af fagområder. Vores mål er at styrke vores klienters forretning, så de opnår de bedste resultater.

BrasilienKonsulenten tilbyder virksom­heder træningsprogrammer i blandt andet latinamerikansk forretningskultur. Kultur­forståelsen kan ofte være den allerstørste barriere for et frugtbart samarbejde på tværs af grænser. Det kan føre til unødven-dige omveje og problemer på vej ind på markedet eller med allerede etablerede samarbejdspartnere. BrasilienKonsulenten forbereder dig og din virksomhed på det interkulturelle samarbejde.

Eksportrådet er den del af Udenrigsmini-steriet, som løser opgaver for private virk­somheder inden for eksport, innovation, internationalisering og investeringsfremme. Eksportrådets arbejde handler om værdi-skabelse for både den enkelte virksomhed og for det danske samfund som helhed. Det overordnede mål er at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark ved årligt at hjælpe danske virksomheder til mereksport og skabelse af videntunge arbejdspladser gennem udenlandske investeringer.Seneste nyt

    Se alle