Spring til indhold

Afholdelse af kommunale og regionale valg i Danmark tirsdag den 21 november 2017

19.10.2017  17:53


Der afholdes kommunale og regionale valg i Danmark tirsdag den 21. november 2017.

Vælgere, der kan stemme til valget, kan afgive brevstemme
her på Ambassaden eller på et af vore konsulater i Mexico eller i regionen.

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til kommunale og regionale valg har enhver, der på valgdagen:
- er fyldt 18 år,
- har fast bopæl i kommunen/regionen, og som herudover
- enten har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Vær opmærksom på der kan afgives brevstemme frem til den
10. november 2017, kl. 12:00.

Ambassadens åbningstider er mandag til torsdag,
08:30-16:00.

Husk legitimation (pas eller kørekort)!

set text