Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

Se herunder de økonomiske nøgletal for Mexico

2010

2011

2012

2013

2014

2015

BNP real vækst årlig

%

5,1

3,2

4,0

 1,4

 2,2 2,5

BNP, nominel

Mia. USD

1.051

1.171

1.187

1.262

 1.298 1.144

Privat forbrug

% af BNP

65,5

64,5

64,8

64,9

 67,9  67,0

Offentligt forbrug

% af BNP

11,8

11,7

11,6

11,6

 12,2  12,3

Landbrug/BNP

% af BNP

3,5

3,4

3,5

3,5

 3,5  3,6

Industri/BNP

% af BNP

35,1

36,3

36,4

34,4

 34,3  32,8

Services/BNP

% af BNP

61,5

60,3

60,1

62,1

 62,1  63,3

Forbruger priser
(årlig stigning)

%

4,2

3,4

4,1

3,8

 4,0  2,7

   

Befolkning

Mio.

118,6

120,4

122,1

123,7

 125,4  127,0

BNP pr. capita årlig, justeret for købekraft (PPP)

USD

14.603

15.754

16.290

16.249

17.357 17.277

Registreret
arbejdsløshed

%

5,2

5,3

4,9

4,9

 4,9 4,3

   

Udenlandske direkte
investeringer

Mia. USD

26,4

23,6

20,4

45,9

 25,7  30,3

Dansk Eksport

Mia. DKK

2,5

2,1

2,3

2,1

 2,7  3,5

Dansk Import

Mia. DKK

0,6

0,8

1,1

0,8

 0,9  0,9

Korruptions-index

0-100, 0=mest korrupt

31

30

34

34

 35  35

Aktuelle valutakurser: www.danskebank.dk/valutakurserhost