Spring til indhold

Sektorrådgiver til den danske ambassade i Mexico

Energi

Vil du være med til at bidrage til grøn omstilling i Mexico gennem myndighedssamarbejde på energiområdet samt bidrage til at synliggøre danske løsninger og teknologier? Så er du måske vores kommende sektorrådgiver på den danske ambassade i Mexico City.

Som sektorrådgiver skal du være med til at sikre, at myndighedssamarbejdet omsættes til konkrete aktiviteter, der på sigt kan nedbringe Mexicos udledning af drivhusgasser og udbrede adgangen til bæredygtig energi. Du vil have fokus på samarbejdet med relevante myndigheder, både på centralt regeringsniveau og på delstatsniveau. Du har en relevant baggrund fra en relevant myndighed, gerne suppleret med international erfaring, særligt i forhold til kapacitetsopbygning og klima- og energipolitik. Du har et solidt og bredt kendskab til regulatoriske rammebetingelser for energisektoren i Danmark, herunder den danske energimodel og grøn omstilling i Danmark samt forståelse for reguleringsmæssige og markedsmæssige muligheder og udfordringer. Desuden skal du beherske dansk på forhandlingsniveau og være flydende på engelsk og spansk. 

Læs mere i den uddybende jobprofil her.

Tiltrædelse
1. august 2020

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem staten og vedkommende faglige organisation. Du bliver ansat som specialkonsulent med mulighed for kvalifikationstillæg. Under udsendelsen får du endvidere et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten. Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt. 

Ansøgning
Ansøgningsfristen er fredag den 5. juni 2020 kl. 12.00 (dansk tid). Stillingen søges under ”ledige stillinger” på www.um.dk

Mercuri Urval deltager i processen ved at facilitere rekrutteringsprocessen generelt samt gennemføre personlighedstest og testinterviews med de udvalgte kandidater og deltage i det endelige interview.

Udenrigsministeriet ser mangfoldighed som en styrke og ønsker at beskæftige medarbejdere med forskellig baggrund. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Om os 
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes på www.um.dk.