Spring til indhold

Straffeattest

Danske statsborgere og udlændinge, som ønsker en udskrift af deres danske straffeattest, kan rette henvendelse til Politiets Administrative Center på følgende adresse: 

Midt- og Vestjyllands Politi

Politiets Administrative Center

Kriminalregisteret

Postboks 1399

7500 Holstebro

 

Tlf.: 7020 1475

https://politi.dk/politiets-administrative-center

 

Politiet har brug for kopi af pas, oplysning om sidste bopæl i Danmark, oplysning om hvorvidt attesten skal være på engelsk, samt oplysning om hvilken adresse attesten skal sendes til. Attesten er gratis.
 
En borger bosat i udlandet kan anmode om en privat straffeattest enten ved at udfylde Politiets blanket om ansøgning om straffeattest til privat brug, som kan downloades fra politiets hjemmeside, eller ved at sende personligt brev, hvor ovennævnte oplysninger indgår. Hvis borgeren udfylder blanketten, er det i henvendelsen til Rigspolitiet vigtigt at oplyse, hvorvidt attesten ønskes på engelsk, da dette ikke fremgår af blanketten. Hvis anmodningen sendes pr. e-mail, skal ansøgningsblanketten/det underskrevne brev samt kopi af passiden med foto og underskrift indscannes og vedhæftes mailen (så originalunderskriften fremgår).
 
På Politiets hjemmeside kan læses mere om indhentelse af dansk straffeattest. Rigspolitiets Kriminalregister gør opmærksom på, at hvis man bor i udlandet, stilles der ikke krav om personlig fremmøde, som det er angivet på hjemmesiden (hjemmesiden er skrevet til borgere med bopæl i Danmark).
 
Straffeattesten kan også bestilles digitalt via www.politi.dk, hvis ansøger har NEM-ID.
 
NB! Det er ikke muligt at få en straffeattest på baggrund af en telefonisk henvendelse.