Gå til indhold
Forretningskultur

Den direkte kontakt mellem forretningspartnere er meget vigtig, og mange problemer kan kun håndteres ved at afholde et møde eller invitere på en arbejdsfrokost. Det er i Mexico meget almindeligt at kombinere forretningsmøder med morgenmad eller frokost/middag på en restaurant. De mest betydningsfulde personer i det mexicanske erhvervsliv har lang tid i forvejen hver dags frokost besat og indleder dagen med det første møde ved morgenbordet på en restaurant. Måltiderne indtages anderledes end i Danmark. Frokosten er det vigtigste måltid og indtages typisk mellem kl. 14 og 16. I dette tidsrum er det således nærmest umuligt at komme i kontakt med personalet i såvel private virksomheder som på offentlige kontorer. Som følge af den lange frokostpause er kontortiden også længere i Mexico end i Danmark – typisk har kontorerne således åbent fra kl. 9 til kl. 18-19. Aftensmåltidet indtages som regel mellem kl. 20 og 22.

Forretningsmøder mellem udlændinge og mexicanere holdes normalt på den lokale forretningspartners kontor og i sjældne tilfælde på den tilrejsendes hotel. Det anbefales, at man følger mexicanerens retningslinjer – også hvad angår forhandlingssproget, som bør være klarlagt på forhånd. Der er stadig mange højtuddannede personer på vigtige poster, som ikke taler engelsk.
 
Man udveksler sædvanligvis visitkort med alle mødedeltagere, og det er hensigtsmæssigt at være i besiddelse af et spansksproget visitkort. I Mexico spares ikke på titlerne.
 
I det mexicanske forretningsliv munder møderne ikke altid ud i noget konkret, men benyttes ofte til at etablere forbindelser og lære hinanden at kende. Det tilrådes at pleje de personlige kontakter, idet gensidig tillid spiller en betydelig rolle for succesen af forhandlingerne. Til forskel fra Danmark, hvor det er de faktiske facts, der spiller den afgørende rolle, er det i Mexico ofte den personlige kemi mellem forhandlingsparterne, som afgør resultatet af forhandlingerne. Det er helt legitimt at "bruge" en personlig bekendt til at skaffe oplysninger/indflydelse eller at bruge vedkommende som døråbner. Til gengæld forventes det, at man selv er parat til at yde en indsats for vedkommende.
 
Den meget formelle omgangsform og mexicanernes vægt på den ydre præsentation, gør måden man præsenterer sig og sit produkt på, ekstra vigtig. Det vækker interesse og giver indtryk af seriøsitet, at man er velforberedt og kan dokumentere sine påstande.
 
Blandt mexicanske forretningsfolk er brug af jakkesæt obligatorisk, og mere afslappet beklædningsform frarådes, også selvom varmen kan indbyde til det. Ved præsentation og afsked gives håndtryk. Blandt personer, der kender hinanden godt, efterfølges håndtrykket tit af en omfavnelse eller et klap på ryggen.
 
Man bør undgå at komme med halvkritiske eller ironiske kommentarer om Mexico, men i stedet udvise en udpræget høflig og imødekommende holdning. Mexicanerne lægger stor vægt på omgangsformen og er selv høflige, formelle og venlige. Følgelig venter de naturligvis det samme af enhver besøgende.