Gå til indhold

Klima- og energisamarbejde

Ambassaden har siden juli 2014 haft et sektorprogram på energiområdet med fokus på at støtte Mexico i implementeringen af deres klima- og energipolitikker. Under energiprogrammet arbejder mexicanske og danske ministerier og institutioner tæt sammen om at accelerere Mexico’s grønne omstilling af energisektoren.

Energiprogrammet bidrager samtidigt til at levere på den danske regerings internationale klima- og energipolitik ved at accelerere den grønne omstilling i Mexico - verdens niendestørste udleder af drivhusgasser – og samtidig udbrede kendskab til danske styrkepositioner inden for integration af vedvarende energikilder og energieffektivitet. Programmet er koordineret af Energistyrelsen i tæt samarbejde med ambassadens sektorrådgiver med fokus på at skabe synergier med ambassadens andre aktiviteter.

De første to faser af energiprogrammet, der spændte imellem henholdsvist 2014-2017 og 2017-2020, fokuserede på vindenergi, energieffektivitet og bioenergi. Den tredje fase, der implementeres imellem 2021-2025, har som mål at styrke de mexicanske autoriteters kompetencer inden for energisektormodellering, scenarieplanlægning, energieffektivitet og integration af vedvarende energikilder i det mexicanske elnet.

Som en del af programmet er der ansat en energisektorrådgiver på ambassaden i Mexico City og en langtidsrådgiver fra Energistyrelsen, som til dagligt sidder i det mexicanske Miljøministerium, SERMANAT. Formålet er at koordinere det tekniske samarbejde mellem ambassaden, Energistyrelsen, føderale og lokale myndigheder, Trade Council og andre internationale organisationer og partnere. 

Den igangværende tredje fase af energiprogrammet har tre delmål. Formålet med det første delmål er at styrke det mexicanske miljøministeriums evne til at anvende scenariemodellering i udviklingen af klimastrategier og klimapolitikker. Det andet delmål fokuserer på energieffektivitetsindsatser på både føderalt niveau og i delstaterne Jalisco og Nuevo León med henblik på, at forbedre energieffektivitet i industrien og bygninger og herigennem reducere drivhusgasudledninger. Det tredje delmål består af et samarbejde mellem mexicanske og danske elsystemoperatører, CENACE og Energinet, med henblik på at sikre at der kan ske en øget tilslutning af variabel vedvarende energi i elnettet.

Alt i alt søger programmet at bidrage til at Mexico lever op til Parisaftalen gennem støtte til forberedelse og implementering af ambitiøse energi- og klimapolitikker.

For mere information kontakt ambassadens energisektorrådgiver, Mads Knudsen ([email protected]) eller se mere her.

energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København
Tlf: +45 33926700
[email protected]

Kontakt

Mads Knudsen

Sektorrådgiver (Energi)

madknu@um.dk