Gå til indhold

Klima- og energisamarbejde

Energistyrelsen har siden juli 2014 samarbejdet med Mexico om at gennemføre deres klima - og energipolitik og ambassaden har haft et sektorprogram på energiområdet siden november 2020. Mexicanske og danske fagministerier og institutioner samarbejder tæt for at støtte Mexicos overgang til en grønnere økonomi.

Ambassaden har siden november 2020 haft et sektorprogram på energiområdet med fokus på at etablere et klima- og energisamarbejde med Mexico for herved at levere på den danske regerings klima- og energiprioriteter og støtte op om en grøn omstilling i Mexico samtidig med at danske styrkepositioner bringes i spil. Sektorprogrammet varetages af ambassadens sektorrådgiver og drives i et tæt samarbejde med Energistyrelsen og med et skarpt blik for synergier ift. ambassadens øvrige aktiviteter.

Energistyrelsen har siden 2014 samarbejdet med mexicanske myndigheder om at gennemføre deres klima - og energipolitik og understøtte Mexicos overgang til en grønnere økonomi. Hvor de to første partnerskabsprogrammer fra 2014-2017 og 2017-2020 fokuserede på vindenergi, energieffektivitet og bioenergi, skal det tredje partnerskabsprogram implementeres i 2021-2025 med henblik på at opbygge fagkapacitet hos de mexicanske myndigheder inden for bl.a. modellering og scenarieplanlægning på føderalt niveau, energieffektivitet i industrielle virksomheder og integration af vedvarende energi i el-nettet. Som en del af programmet ansættes to langtidsrådgivere med fokus på specialistopgaver med base i det mexicanske energiministerium og miljøministeriet, mens en sektorrådgiver er ansat direkte på ambassaden i Mexico. Sektorrådgiverens rolle består i at koordinere samarbejdet mellem ambassaden, Energistyrelsen, de mexicanske myndigheder på føderalt- og delstatsniveau, Trade Council og internationale organisationer.

Den første del af partnerskabsprogrammet fokuserer på at styrke kapaciteten hos det mexicanske miljøministerium, SEMARNAT, i forhold til energiplanlægning og scenariedannelse. Formålet er at styrke miljøministeriets mulighed for at udvikle scenarier, der danner baggrund for politiske beslutningstageres muligheder for at skabe mere miljøvenlige politikker. Den anden del af programmet fokuserer på energieffektivitet, hvor man i samarbejde med Mexicos styrelse for energieffektivitet, CONUEE, udvikler frivillige aftaler for større industrielle virksomheder; udarbejder et landsdækkende program for co-generation; samarbejder med udvalgte delstater; og understøtter CONUEEs muligheder for at udvikle værktøjer, der kan måle og analysere energieffektivitet i en given enhed. Den tredje del af programmet omhandler samarbejdet mellem de mexicanske og danske systemoperatører CENACE og Energinet med henblik på at styrker CENACEs muligheder for integration af fluktuerende vedvarende energi i el-nettet. Programmet understøtter Mexico i at nå sine ambitiøse klima- og energimål, som er vedtaget under Paris-aftalen og i Mexicos nationale Lov om Energiomlægning.

For yderligere information, kontakt ambassaden [email protected] eller se mere her.

energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København
Tlf: +45 33926700
[email protected]

Kontakt

Ledig stilling

Sektorrådgiver (Energi)

[email protected]