Gå til indhold

Borgerservice

Borgerservice står til rådighed med vejledning og bistand i forbindelse med ansøgninger om danske pas, visum til Danmark, assistance i tilfælde af dødsfald, sygdom, ulykker, hjælp med overførsel af penge til nødstedte, fængslinger i Mexico og vores akkrediterede lande m.m.

For yderligere information om ovenstående punkter, se venligst menuerne under Rejse og ophold.

Borgerservice kan ikke hjælpe danskere eller andre med fast bopæl i Danmark, hvis de kommer i økonomiske problemer på deres rejse i Mexico eller vores akkrediterede lande. Dette gælder også i forbindelse med lån af penge til billet tilbage til Danmark, betaling af hospitalsophold, advokatbistand etc.

Danske borgere er altid velkomne til at henvende sig til en af vore repræsentationer i Mexico eller de akkrediterede lande. For kontaktdetaljer på de enkelte repræsentationer se venligst menuen Kontakt.