Gå til indhold

Klimafrontpost

Danmarks Ambassade i Mexico er udpeget som klimafrontpost af Udenrigsministeriet. Du kan læse mere om ambassadens arbejde og konkrete initiativer som klimafrontpost samt om den danske regerings prioriteter på klimaområdet nedenfor.

Strategisk Partnerskab

Danmark og Mexico har indgået en strategisk partnerskabsaftale. I anden halvdel af 2020 blev der udarbejdet en fælles strategisk handlingsplan med fokus på SDG'erne, klimaet og en bæredygtig grøn overgang og udvikling på tværs af alle områder af regerings samarbejdet. Handlingsplanen vil blive drøftet og færdiggjort i samarbejde med den mexicanske regering i løbet af 2021.

Ambassaden som Klimafrontpost

Danmarks Udenrigsministerium er en stærk fortaler for en mere bæredygtig verden og sigter mod at blive en af verdens fem mest bæredygtige udenrigstjenester. For at levere på den danske regerings globale klimaambitioner og fremme grønne løsninger har Udenrigsministeriet udpeget 20 ambassader som klimafrontposter.

Som én af de danske klimafrontposter arbejder Danmarks Ambassade i Mexico for at dele danske erfaringer inden for bæredygtighed og grøn energi samt for at fremme dansk erhvervsliv og bæredygtig teknologi. I praksis har ambassaden indgået en række vigtige samarbejder som sætter rammerne til at hjælpe Mexico i den grønne omstilling, gennemføre erhvervsdelegationer, skabe højniveau business-to-business seminarer og positionere dansk erhvervsliv, grøn teknologi og styrkepositioner. Dette inkluderer bl.a.:

  • Tæt samarbejde med den mexicanske regering og en række udvalgte delstater, heriblandt Nuevo León, Tabasco og Jalisco
  • Strategisk samarbejde med flere af de største danske virksomheder igennem vores Sustainability Group
  • Tæt samarbejde med vores vigtige strategiske partner, Dansk Industri
  • Tæt samarbejde med flere vigtige mexicanske erhvervsorganisationer
  • Partnerskab med P4G (Partnering for Green Growth and Global goals 2030)

Ambassaden har sammen med Energistyrelsen siden juli 2014 haft et myndighedssamarbejde med Mexico om at gennemføre deres klima - og energipolitik. Mexicanske og danske fagministerier og institutioner samarbejder tæt for at støtte Mexicos overgang til en grønnere økonomi. Udover myndighedssamarbejdet inden for klima og energi, så har ambassaden yderligere myndighedssamarbejde inden for sundhed samt fødevarer & landbrug, hvor bæredygtighedsdagsordenen også er en vigtig del af samarbejdet. 

Med udgangspunkt i disse stærke samarbejder og fællesskaber arbejder ambassaden på at fremme den danske regerings prioriteter inden for den grønne omstilling og er med til at skabe et globalt grønt fodaftryk. Arbejdet som klimafrontpost er samtidig med til at skabe arbejdspladser, både i Danmark og Mexico, samt til at styrke dansk eksport.

Som klimafrontpost har ambassaden i Mexico gennemført en renovering af ambassaden, hvor bæredygtighed er tænkt ind i både design og valg af møbler. For eksempel er køkkenet lavet af genbrugstræ og havemøblerne er lavet af genanvendt plastikaffald fra havet.

Danmarks Klimaambitioner

I 2020 vedtog det danske folketing Danmarks første klimalov. Med et juridisk bindende mål om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent inden 2030 og opnå klimaneutralitet i 2050, sætter klimaloven en klar retning for Danmarks grønne omstilling. For at nå Parisaftalens mål 1,5 grader Celsius, så er der behov for øgede globale ambitioner og handlinger. Danmark sigter mod at være en grøn frontløber, der kan inspirere resten af verden og vise at den grønne omstilling går hånd i hånd med økonomisk vækst. Danmark har erfaringen og de grønne løsninger og dermed har vi en unik mulighed for bidrage med løsninger til de globale klimaudfordringer.

Se video om den grønne udvikling i Danmark her.

Et eksempel på implementeringen af Danmarks klimaambitioner er en bred politisk aftale indgået i februar 2021 om at bygge verdens første energi ø som vil blive etableret 80 kilometer ude i Nordsøen. Energiøen bliver anlagt som en egentlig kunstig ø, der skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende havvindparker. Øen vil i første omgang have en kapacitet på 3 GW og kunne dække 3 millioner europæiske husstandes strømforbrug. Det udvides på sigt til 10 GW. Læs mere om energiøen her.

Et andet eksempel på Danmarks globale klimaambitioner er et studie udarbejdet i samarbejde mellem Energistyrelsen og det mexicanske institut for miljø og klimaforandringer (INECC). Studiet viser potentialet for at skære Mexicos CO2-udledning med 63 millioner tons om året i 2050, hvis landet integrerer el-lagring optimalt i sit energisystem. Reduktionen svarer til næsten det dobbelte af de danske CO2-udledninger fra energiforbrug i dag. Læs mere om studiet her.