Gå til indhold

Almindelige pas

Danske pas udstedt siden 2012 er biometriske, hvilket vil sige, at de udstedes med en chip, der indeholder foto, fingeraftryk og de personlige data, der står i passet.

Alle skal være i besiddelse af eget pas

Siden den 26. juni 2012 har alle skullet være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af Danmark. Børn der er optaget i en voksens pas, skal derfor nu have eget pas.

Der henvises til Rigspolitiet for mere information.

Pasansøgningsskema og Erklæring om Bortkommet Pas kan findes nederst på siden.

 

Betingelser for at ansøge om danske pas, 18 år eller ældre

Pasansøgningen skal være fyldestgørende og underskrevet.

 • Kopi af nuværende pas. Registreringen af biometri foretages på repræsentationen.
 • Registreringen af biometri foretages på repræsentationen. Som en generel regel må man ikke bære hovedbeklædning på pasbilledet (dvs. ingen kasket, hat, baret etc.)
 • Hvis du finder skader på fingerspidserne, er det vigtigt straks at gøre repræsentationen opmærksom herom.
 • Gebyr betales, når man afleverer sin ansøgning. Se venligst prislisten under gebyrregler og gebyrerAmbassaden modtager betalingskort, bankindbetalinger og bankoverførsler.
 • Ansøger skal møde personligt op for at søge om pas og man bestiller tid på ambassaden på forhånd.
 • I nogle tilfælde skal der forevises yderligere dokumentation og vi anbefaler derfor, at man kontakter ambassaden for at få dette afklaret, inden man møder op.

Betingelser for at ansøge om danske pas, under 18 år

 • Pasansøgningen skal være fyldestgørende og underskrevet af begge forældre. Hvis kun én forælder har forældremyndigheden, skal der vises dokumentation for det.
 • Børn kan ikke indskrives i forældres eller andres pas.
 • Registreringen af biometri foretages på repræsentationen. Det kan være svært at tage pasfoto, der lever op til kravene, af små børn. Hvis det ikke kan lade sig gøre på ambassaden, kan vi bede om, at der medbringes et billede i pasfoto-størrelse.
 • Medbring en kopi af det tidligere pas og barnets fødselsattest. Hvis fødselsattesten ikke er dansk, skal den være apostillestemplet eller legaliseret (kontakt evt. ambassaden inden for vejledning). 
 • Hvis barnet er født i udlandet før 1. juli 2014 og kun faderen er dansk, skal forældrenes vielsesattest desuden medbringes. Hvis den ikke er dansk skal den være apostillestemplet eller legaliseret. 
 • Gebyr betales, når man afleverer sin ansøgning. Se venligst prislisten under gebyrregler og gebyrer. Ambassaden modtager betalingskort, bankindbetalinger og bankoverførsler.
 • Ansøger og forældremyndighedsindehavere skal møde personligt op for at søge om pas. Hvis kun én forælder har forældremyndighed, skal der forevises bevis for det.

Se mere her for krav til pasbilleder.

Bevarelse af dansk statsborgerskab

 • Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab for børn født i udlandet bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden i Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor. Der henvises i øvrigt til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Supplerende information ved rejser via USA

De amerikanske myndigheder kræver, at alle pas udstedt efter d. 26. oktober 2004, er maskinlæsbare (dvs. kan læses af computere) samt at pas udstedt efter d. 26. oktober 2006 er biometriske, før de tillader adgang til rejsende uden visa med henvisning til ”Visa Waiver”-programmet. Se her, for mere information.

Danske pas udstedt efter 1. marts 1997 er maskinlæsbare. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at ændre sit pas, hvis man har fået udstedt et pas efter denne dato, når man rejser til USA.

Når man rejser på et nødpas (provisoriske pas), og hvis man i løbet af denne rejse rejser igennem USA, vil dette dokument ikke blive accepteret, selvom du har et transitvisum. Nødpasset er ikke biometrisk eller maskinlæsbar, hvorfor de derfor ikke hører ind under ”Visa Waiver”-programmet i USA, som normalt tillader indrejse uden visum.

Forlængelse

I specielle tilfælde er det muligt at forlænge passets gyldighed med højst et år, hvis det nuværende pas er udløbet indenfor de sidste tre måneder.

Hvis passet skal bruges til rejse til eller via USA, anbefales det at få visum til USA i det forlængede pas, da der er eksempler på, at de amerikanske immigrationsmyndigheder har afvist indrejse på et forlænget pas uden visum til USA.

Gyldighed af ordinære pas

Voksne (over 18 år) – gyldighed i 10 år.
Børn (2 til 18 år) – gyldighed i 5 år.
Børn (0 til 2 år) – gyldighed i 2 år.
Alle de ovennævnte pas kan blive forlænget med maksimum et år, hvis særlige omstændigheder taler for det.

Nødpas (provisorisk pas)

Et nødpas kan udstedes, hvis man har tabt sit pas, eller det er blevet stjålet.

Brugen af nødpas har primært til formål at sikre hjemrejse til Danmark, og har maksimalt et års gyldighed. Det anbefales at ansøge om et ordinært pas, hvis du har mulighed for at vente på det (det tager cirka fire uger, før passet ankommer fra Danmark).

Nødpasset indeholder ikke ankomststempel, og dette kan skabe problemer, når du forlader landet igen. Det er derfor en rigtig god ide at søge om lokal rådgivning via migrationskontoret før hjemrejse for at undgå eventuelle besværligheder.

Mistet pas eller identitetsdokument

Hvis du har mistet dit pas, skal du udfylde en erklæring til politiet (download erklæring om "bortkommet pas" her), som skal indleveres til din nærmeste danske repræsentation. Såfremt du har fået stjålet dit pas skal du også medbringe en politirapport fra de lokale myndigheder.

Pasansøgningsskema

For at søge om dansk pas gennem en pasudstedende dansk repræsentation, skal du udfylde en pasansøgning (download pasansøgningsskema her), samt forevise bevis for dansk statsborgerskab i form af tidligere pas. Hvis du er født i udlandet skal du kunne forevise et statsborgerretsbevis. Du kan læse mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Behandling af personlige data

Læs mere her omkring hvordan vi behandler dine personlige data i forbindelse med din pasansøgning