Gå til indhold

Midlertidige pas (Nødpas)

Et nødpas (også kaldet provisorisk pas) kan udstedes, når det ikke vil være muligt at udstede et nyt pas i tide eller forlænge gyldighedstiden for et eksisterende pas.

Hvis den påkrævede dokumentation er til stede, kan nødpasset udstedes på stedet.
 
OBS: Et dansk nødpas udstedes kun for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og ikke ud over et år. Nødpasset skal sendes til Borgerservice i Danmark eller en dansk repræsentation i udlandet efter udløb eller afleveres ved afhentning af nyt pas.

Vær venligst opmærksom på, at det danske nødpas ikke godkendes som rejselegitimation i visse lande, så hvis du planlægger at rejse rundt i eller gennem andre lande (transit) på vej hjem til Danmark fra Mexico, skal du undersøge med disse landes repræsentationer, om de anerkender det danske nødpas. 

Ansøgning om et nødpas skal ske ved personlig henvendelse på et dansk konsulat eller på ambassaden, og du skal medbringe følgende:

  • 2 stk. ansøgningsskemaer udfyldt og underskrevet (den ene kan være en kopi). Skemaet kan downloades automatisk ved at trykke her.
  • 2 stk. pasfotos - Klik her for at se politiets krav til pasfotos. NB! Billederne SKAL opfylde disse krav ellers vil De blive bedt om at få taget nogle nye.
  • Gammelt pas eller kørekort eller kopi heraf. Hvis både pas og kørekort er bortkommet, og der ikke findes en kopi, skal der forelægges en kopi af din fødselsattest. Sygesikringskort eller anden billedlegitimation vil kun betragtes som supplerende dokumentation.
  • Gebyr for nødpasProd. no. 104 i Udenrigsministeriets liste over gebyrer . Ambassaden modtager betalingskort, bankindbetalinger og bankoverførsler.
  • Hvis dit gamle pas er stjålet eller bortkommet på anden vis, skal dette meldes til det lokale politi, og der skal vedlægges to kopier af politirapporten.

Den danske repræsentation skal kontakte politiet i Danmark for at verificere ansøgers identitet samt indhente tilladelse til at udstede et nødpas. Dette kan tage et døgn pga. tidsforskellen mellem Mexico og Danmark.

I det tilfælde at et nødpas skal udstedes udenfor konsulatets normale åbningstid udløses et gebyr jf. Udenrigsministeriets liste over gebyrer Prod. no. 907.

I det tilfælde at en konsulær medarbejder ekstraordinært skal åbne konsulatet på en lukkedag for at udstede et nødpas er gebyret jf. Udenrigsministeriets liste over gebyrer Prod. no. 908.

Behandling af personlige data

Læs mere her om hvordan vi behandler dine personlige data i forbindelse med din pasansøgning.