Gå til indhold

Konsulær beskyttelse for EU-borgere

Den Europæiske Union (EU) har lanceret en hjemmeside, der skal informere EU-borgere om deres rettigheder til konsulær beskyttelse i lande uden for EU. Dette er specielt interessant for danskere, der bor eller rejser i lande, hvor der ikke findes en dansk repræsentation, dvs. en dansk ambassade eller konsulat.

EU-retten giver dig ret til hjælp fra alle andre EU-landes ambassader/konsulater – på samme vilkår som deres egne borgere.

Du kan få konsulær beskyttelse, hvis du er:

  • statsborger i et EU-land
  • i nød i et land uden for EU, hvor dit hjemland ikke har en ambassade/et konsulat

Typiske situationer, hvor du har brug for hjælp:

  • Pas mistet eller stjålet
  • Alvorlig ulykke eller sygdom
  • Voldsforbrydelse
  • Anholdelse eller tilbageholdelse
  • Nødhjælp / hjemsendelse (naturkatastrofer, borgerkrig, civile uroligheder, væbnet konflikt eller andre nødsituationer)
  • Dødsfald i udlandet

Al bistand og underretning af dine pårørende, venner, læge og/eller arbejdsgiver derhjemme kan den ambassade/det konsulat, du har henvendt dig til, tage sig af gennem dit hjemlands udenrigsministerium.

Den nye webside er tilgængelig på alle officielle EU-sprog. Udover information om EU-borgeres konsulære rettigheder, giver siden også nem adgang til andre EU-landes rejsevejledninger samt oversigt over EU-landes ambassader og konsulater i hvert land.
 

Adgang til websiden via linket her http://ec.europa.eu/consularprotection/