Gå til indhold

Mexico som marked

En voksende økonomi og et indbyggertal på mere end 129 mio. gør Mexico til et interessant marked for danske virksomheder. Stadig flere mexicanere opnår en større købekraft. Ca. 25 mio. mexicanere har samme eller bedre købekraft end en gennemsnitlig dansk familie, og dette tal vokser. Det øgede privatforbrug spiller en central rolle i den mexicanske økonomi. Landet er verdens 11. største økonomi og forventes i år 2050 at være den 7. største økonomi i verden.

Frihandelsaftaler

Gennem de sidste to årtier er Mexico gået fra at være en af verdens mest lukkede økonomier til en af de mest åbne. Mexico er medlem af OECD (1994) og WTO (1995), og har indgået 12 frihandelsaftaler med mere end 45 lande.

EU og Mexico har i 2018 indgået en ny og opdateret frihandelsaftale. Den nye aftale medfører, at stort se al varehandel mellem EU og Mexico nu vil være toldfri. De nye enklere toldprocedurer vil gavne EU’s industri, især inden for sektorerne fødevarer & landbrug, sundhed og transport. Frihandelsaftalen gør det endvidere muligt for danske virksomheder også at udnytte Mexicos frihandelsaftale med USA og Canada (USMCA). Mexico er i dag USA’s største handelspartner og har en god samlet infrastruktur for handel til USA.

Strategisk Partnerskab og Klimaambassade

Mexico er et af de fem lande, som Danmark har indgået et strategisk partnerskab med. Partnerskabet binder både politiske, kommercielle og sektorspecifikke interesser sammen. Den danske ambassade har et stærkt samarbejde både med den kommercielle og private sektor i Mexico, især inden for følgende sektorer:

  • Fødevarer & Landbrug: Mexico er det 9. største svineproducerende land i verden og den 6. største producent af fjerkræ. Den mexicanske landbrugssektor efterspørger innovative løsninger og optimeringer.
  • Energi & Bæredygtighed: Mexico har ved lov lavet en målsætning om, at 35% af alt strøm der produceres i landet i 2024 skal være fra grønne energikilder. Specielt vind- og solenergi har et stort potentiale i Mexico.
  • Sundhed & Uddannelse: Overvægt og hertil relateret sygdomme er en kæmpe sundhedsudfordring i Mexico og er blevet den største dødsårsag i landet. Derfor bliver der kigget ud i verden efter løsninger på landets sundhedsudfordringer.

Danmark og danske virksomheder har styrkepositioner inden for overstående sektorer og netop derfor vises en stor interesse fra de mexicanske myndigheder og store virksomheder over for danske bæredygtige løsninger.

Den danske ambassade og handelsafdeling i Mexico består af et hold af specialiserede vækst- og handelsrådgiver inden for overstående sektorer. Ambassaden har derfor et unikt kendskab til mulighederne på markedet samt et enestående netværk til både offentlige og private beslutningstagere.

Yderligere er den danske ambassade i Mexico blevet udpeget som en af 15 danske klimaambassader. Med en stærk baggrund i grøn- og økonomisk diplomati, er ambassaden en frontpost til at fremme dansk erhvervsliv og grønne løsninger, som skal støtte Mexicos grønne omstilling.

Ambassaden har allerede et tæt strategisk samarbejde med 40-50 danske virksomheder, mange som allerede er på markedet og flere som overvejer mulighederne i Mexico. Vi hjælper dem med at positionere sig over for både private mexicanske virksomheder, samt over for de føderale og lokale myndigheder. Vi arbejder med mange typer af projekter, såsom markedsanalyser og rekruttering af lokal kvalificeret arbejdskraft, som vil stille din virksomhed i en stærk position på det mexicanske marked.